1. Trang chủ
  2. Tuyển dụng

Tuyển dụng

CÔNG TY TNHH THÉP JFE SHOJI VIỆT NAM

THÉP JFE SHOJI

Tuyển dụng
Tuyển dụng nhân viên kinh doanh

Tuyển dụng nhân viên kinh doanh

Công Ty Thép JFE Shoji Việt Nam có vốn đầu tư 100% từ Nhật Bản, một thành viên của Tập Đoàn JFE, gia công các sản phẩm thép cho các khách hàng trong nước và nước...
Tuyển dụng công nhân sản xuất

Tuyển dụng công nhân sản xuất

Công Ty Thép JFE Shoji Việt Nam có vốn đầu tư 100% từ Nhật Bản, một thành viên của Tập Đoàn JFE, gia công các sản phẩm thép cho các khách hàng trong nước và nước...
NHÂN VIÊN AN TOÀN VÀ MÔI TRƯỜNG

NHÂN VIÊN AN TOÀN VÀ MÔI TRƯỜNG

Công Ty Thép JFE Shoji Việt Nam có vốn đầu tư 100% từ Nhật Bản, một thành viên của Tập Đoàn JFE, gia công các sản phẩm thép cho các khách hàng trong nước và nước...